Bestuur

TOF Onderwijs heeft gekozen voor het bestuur-directiemodel om gestalte te geven aan ‘good governance’. Dit houdt in dat het bestuur bevoegd gezag is en de bestuurlijke functie belegd is bij de algemeen directeur via delegatie van taken. Het bestuur heeft derhalve een toezichthoudend karakter.

In het bestuur hebben de volgende leden zitting:
dhr. P. Zuithof (voorzitter)
dhr. M. Linders
mw. M.Masselink
dhr. G. Ranter
mw. B. Wiegerink

 
Bestuursbureau
 

Dhr. C. Bartman (algemeen directeur) c.bartman@tofonderwijs.nl
     
mw. E. Braakhuis (stafmedewerker onderwijs) e.braakhuis@tofonderwijs.nl
     
Mw. L. ter Haar (stafmedewerker personeelszaken)
l.terhaar@tofonderwijs.nl
     
Mw. P. ten Bokum (adm. medewerker personeelszaken) p.tenbokum@tofonderwijs.nl
     
Mw. M. Velthof (orthopedagoog) m.velthof@tofonderwijs.nl
     
Mw. L. Morskieft (orthopedagoog) l.morskieft@tofonderwijs.nl
     
Mw. E. aan de Stegge (schoolmaatschappelijk werk) e.aandestegge@tofonderwijs.nl