Medezeggenschap
MR
Iedere school kent een medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit een ouder – en een personeelsgeleding.

GMR
Voor het gezamenlijk belang is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) gevormd. De GMR bestaat uit vertegenwoordigers van iedere school, een ouder en een personeelslid.
 

Leden van de GMR
 

Oudergeleding:

Personeelsgeleding:

mw. M. Hansté (voorzitter)

mw. E. Scholten

mw. J. Damhuis

mw. M. Wesselink

mw. Y. Droste

mw. C. Luttikhuis

mw. A. Dijkhuis

mw. M. Besseler (vice-voorzitter)

dhr. M. Grooten

mw. J. Schapink

mw. K. Groothuis

dhr. L. Oerbekke

mw. M. Pellen

mw. K. Baanstra

vacant dhr. R. Weusthof

vacant

mw. D. Broekman

GMR reglement
Het GMR reglement kunt u hier downloaden.

Contact
De voorzitter van de GMR is  per e-mail bereikbaar middels het volgende adres:
gmr@tofonderwijs.nl