Medezeggenschap
MR
Iedere school kent een medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit een ouder – en een personeelsgeleding.

GMR
Voor het gezamenlijk belang is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) gevormd. De GMR bestaat uit vertegenwoordigers van iedere school, een ouder en een personeelslid.
 

Leden van de GMR
 

Oudergeleding:

Personeelsgeleding:

mw. P. Oude Breuil (voorzitter)

mw. D. Broekman

mw. C. Westland

mw. A. Oosterik

mw. E. Kleizen

mw. M. Theijink

mw. K. Groothuis

mw. H. Vennegoor (vice-voorzitter)

mw. Y Droste

mw. M. Wesselink

vacant

mw. L. Nijhof

vacant

vacant

GMR reglement
Het GMR reglement kunt u hier downloaden.

Contact
De voorzitter van de GMR is  per e-mail bereikbaar middels het volgende adres:
gmr@tofonderwijs.nl