Klachtenregeling

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Het gaat erom dat fouten naar boven komen, dat ze erkend worden en dat er aan gewerkt wordt om ze te verbeteren. We hechten er grote waarde aan de eventuele problemen die er spelen bespreekbaar te maken.
 
Het kan echter voorkomen dat een probleem dermate ernstig is dat ouders het idee hebben dat de zaak in overleg met de leerkracht en/of directie niet optimaal kan worden aangepakt.

U kunt dan de problematiek bespreken met de interne contactpersoon van de school. Deze zal zorg dragen dat klachten van ouders en kinderen altijd serieus genomen worden en op een passende manier worden afgehandeld.

Iedere school heeft een contactpersoon.
De interne contactpersoon kan u informeren over de mogelijkheid en de te zetten stappen om eventueel een formele klacht in te dienen en is voor u het eerste aanspreekpunt.

Daarnaast kan de externe vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. De contactgegevens zijn bekend bij de contactpersoon en directeur van uw school.
 
Klik
hier voor de klachtenregeling.