Bestuur

In 2020 heeft het bestuur van TOF onderwijs besloten om een overstap te maken van het klassieke bestuursmodel naar het College van Bestuur-Raad van Toezicht model. Binnen dit model is niet langer sprake van één bestuurlijk orgaan (het klassieke bestuur) maar worden er twee organen benoemd en onderscheiden: het College van Bestuur (professionals) en de Raad van Toezicht (vrijwilligers). De Raad van Toezicht heeft hierbij een toezichtfunctie.

In de Raad van Toezicht hebben de volgende leden zitting:
dhr. G. Ranter (voorzitter)
dhr. M. Linders (vice voorzitter)
mw. R. Schepers
mw. M. Hansté
dhr. A. Lentfert

 
Bestuursbureau
 

 
 
Dhr. C. Bartman (directeur-bestuurder)
     
  Mw. E. Braakhuis (stafmedewerker onderwijs)
e.braakhuis@tofonderwijs.nl
     
  
Mw. F. Schrijver (stafmedewerker P&O)
     
  Mw. P. ten Bokum (medewerker p&o)
p.tenbokum@tofonderwijs.nl
     
  Mw. L. Morskieft (orthopedagoog)
l.morskieft@tofonderwijs.nl
     
  Mw. E. aan de Stegge (schoolmaatschappelijk werk)
e.aandestegge@tofonderwijs.nl
     
  Mw. M. Hollink (Video Interactieve Begeleiding VIB)
m.hollink@tofonderwijs.nl
     
  Dhr. A. Kikkert (ICT-coördinator)
ICT@tofonderwijs.nl
     
  Dhr. P. Nijhuis (ICT-coördinator)
ICT@tofonderwijs.nl