Bestuur

TOF Onderwijs werkt met het College van Bestuur – Raad van Toezicht model. Binnen dit model worden twee organen benoemd en onderscheiden: het College van Bestuur (de bestuurder) en de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur bij met advies en houdt toezicht op het bestuur en het beleid. 

In de Raad van Toezicht hebben de volgende leden zitting:
dhr. G. Ranter (voorzitter)
dhr. P. Jonkheijm
mw. R. Schepers
mw. M. Hansté
dhr. A. Lentfert

   
  Dhr. B.Roumen
Bestuurder TOF Onderwijs
 

Bestuursbureau

TOF Onderwijs en stichting Konot werken samen in een gezamenlijk stafbureau. In dit stafbureau werken adviseurs en ondersteuners op gebied van onderwijs & kwaliteit, personeel & organisatie, financiën & huisvesting en ICT samen aan goede randvoorwaarden voor kwalitatief goed en passend onderwijs binnen de beide stichtingen. Met het gezamenlijke stafbureau blijven we goed in staat om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en zo efficiënt mogelijk te werken.

   
  Mw. R. Schuurman
adviseur Onderwijs en Kwaliteit
Mw. F. Schrijver
Adviseur P&O
Dhr. R. Keus
Adviseur financiën & huisvesting
 
         
   
  Dhr. P. Nijhuis
ICT-coördinator
Dhr. A. Kikkert
ICT-coördinator
Mw. L. Morskieft
orthopedagoog
 
         
   
  Mw. E. aan de Stegge
schoolmaatschappelijk werk
Mw. J. Koster
Officemanager
Mw. M. Wolbers
Administratief medewerker
 
   
  Mw. C. Stekelenburg
Adm. medewerker P&O
Karin van Veldhuizen
Schoolopleider en Video Interactie Begeleider
Mw. M. Hemmer
Adm. medewerker P&O