TOF Onderwijs is een stichting voor primair onderwijs

Negen basisscholen in de gemeente Tubbergen, met een eigen naam en een eigen identiteit, maar samen één stichting. Samen plannen maken, samen ergens voor gaan en kennis en kansen delen.
Meer dan 150 medewerkers werken aan een onderwijsomgeving met in de kern van hun handelen:

  • Het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind centraal

  • Aandacht voor de maatschappij waarin wij leven

  • Onderwijs verzorgen van hoge kwaliteit

  • Gericht zijn op nieuwe ontwikkelingen en innovaties en veranderingsbereid

  • Samenwerken met diverse opvoedings-  en onderwijspartnersMissie

Wat wij doen
TOF Onderwijs verzorgt eigentijds, goed primair onderwijs, waarbij het kind centraal staat. Het  onderwijs wordt gegeven in alle kernen van de gemeente Tubbergen en wordt vormgegeven vanuit een katholieke, protestants christelijke of neutraal bijzondere grondslag en vanuiteen eigen onderwijskundige identiteit.

Wie wij zijn
TOF Onderwijs is een veilige plek, waar betrokken mensen elkaar  ontmoeten en zichzelf mogen zijn en waar kinderen de waarde van hun bestaan kunnen ontdekken. TOF Onderwijs draagt daartoe bewust en expliciet de waarden en normen van veiligheid, respect, betrokkenheid, openheid en authenticiteit over,  waarbij onder meer verbindingen worden gelegd met de christelijke verhalen en tradities.