Medezeggenschap
MR
Iedere school kent een medezeggenschapsraad (MR), bestaande uit een ouder – en een personeelsgeleding.

GMR
Voor het gezamenlijk belang is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) gevormd. De GMR bestaat uit vertegenwoordigers van iedere school, een ouder en een personeelslid.
 

Leden van de GMR
 

Oudergeleding:

Personeelsgeleding:

mw. P. Oude Breuil (voorzitter)

mw. A. Oosterik

dhr. W. Bolhaar

mw. J. Kokhuis

mw. E. Kleizen

mw. M. Theijink

mw. K. Groothuis

vacant

mw. Y Droste

mw. L. Nijhof

mw. M. Oude Breuil

mw. H. Vennegoor (vice-voorzitter)

mw. E. Plegt

mw. D. Booijink

GMR reglement
Het GMR reglement kunt u hier downloaden.

Contact
De voorzitter van de GMR is  per e-mail bereikbaar middels het volgende adres:

gmr@tofonderwijs.nl